Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem

Antoine-Gaspard Boucher d'Argis

 

O MNIE

Adwokat Adam Henclewski

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.Doświadczenie i umiejętności zdobywałem w renomowanych kancelariach wrocławskich, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Z tego względu w dużej mierze zakres moich zainteresowań oraz praktyki zawodowej skupia się na prawie karnym w różnych jego odcieniach (w tym również prawie karnym skarbowym, gospodarczym, wykonawczym, medycznym, wykroczeniach, postępowaniu w sprawach nieletnich, a także sprawach lustracyjnych). Wykonując zawód staram się zawsze indywidualnie podchodzić do każdego klienta, udzielać mu niezbędnych informacji umożliwiających prawidłowe rozeznanie w sprawie oraz służyć pomocą na każdym etapie postępowania, wybierając optymalne rozwiązania z punktu widzenia jego interesu. Staram się wykonywać swoją pracę z najdrobniejszą starannością i z pełnym zaangażowaniem, gdyż wiem, że czasami jeden z pozoru nieistotny szczegół może przesądzić o losach całego postępowania.

Współpracuję stale z grupą wrocławskich adwokatów oraz aplikantów adwokackich, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co sprawia, że zakres oferowanego doradztwa prawnego rozciąga się również na szeroko pojęte prawo cywilne, rodzinne, administracyjne oraz prawo pracy.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii
adwokat Adam Henclewski

 
 
ADWOKAT

Justyna Łabentowicz

Adwokat, świetnie sprawdzająca się na sali sądowej, dla której szermierka słowna i bitwa na argumenty stanowi chleb powszedni. Skutecznie i rzetelnie doradza klientom oraz reprezentuje ich jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych, postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach cywilnych - w tym w rodzinnych (rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem) i spadkowych.
Bezkompromisowa, gdy wymaga tego interes klienta, świetny negocjator, w sytuacjach, w których widzi możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu. W sposób precyzyjny i klarowny przedstawia wszelkie możliwe rozwiązania i konsekwencje podejmowanych lub planowanych przez Klientów działań, na każdym etapie sprawy.
Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, z uwagi na długoletnią współpracę z wiodącą na rynku firmą z branży odszkodowawczej.

ADWOKAT

Magdalena Podolska

Adwokat z bogatym doświadczeniem zdobytym w jednej z czołowych kancelarii wrocławskich o profilu karnistycznym. Jej pasją jest przede wszystkim szeroko pojmowane prawo karne (w tym również prawo karne: skarbowe, gospodarcze, wykonawcze, sportowe i medyczne, a także wykroczenia oraz postępowanie w sprawach nieletnich).
Wychodzi z założenia, że w wykonywaniu zawodu adwokata najważniejszy jest Człowiek, któremu przychodzi zmierzyć się z obliczem wymiaru sprawiedliwości. Swoim Klientom przedstawia zawsze najbardziej optymalne dla nich rozwiązania, co ułatwia im podejmowanie właściwych decyzji. Duże doświadczenie procesowe, poparte szerokim zakresem wiedzy, a także umiejętność logicznej argumentacji i oddanie powierzonym zadaniom sprawiają, że wykonywana przez nią praca przynosi wymierne efekty.

ADWOKAT

Żaneta Kulczyńska - Mieszkalska

Adwokat, specjalizująca się w prawie rodzinnym (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem) która pełni również funkcję kuratora procesowego. Oprócz wiedzy prawniczej wykazuje się zrozumieniem sytuacji i potrzeb drugiego człowieka, często uwzględniając przy tym interes małoletniego dziecka, co, z uwagi na wrażliwą materię spraw rodzinnych, jest niezwykle cenne i istotne.
W obszarze jej zainteresowań znajdują się również sprawy z elementem transgranicznym, m.in. o egzekucję kontaktów z dzieckiem, o alimenty, czy w trybie konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Wywodzi się z kancelarii specjalizującej się w sprawach karnych i doświadczenie, które tam zdobyła zarówno reprezentując klientów w procesach karnych, jak i karnoskarbowych pozwala jej na dokonanie oceny rozwiązania najbardziej optymalnego dla oskarżonego.

ADWOKAT

Mateusz Królikiewicz

Adwokat, który w codziennej praktyce zawodowej zajmuje się prawem karnym, prawem karnym gospodarczym, a także prawem cywilnym i prawem nieruchomości (ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości, ustanowienie i zniesienie służebności, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności).
Jego doświadczenie zawodowe oscyluje również w zakresie windykacji i antywindykacji, dzięki znajomości procedur stosowanych w wielkich firmach windykacyjnych potrafi umiejętnie doradzić klientom, najbardziej optymalne dla nich rozwiązanie.
Cechuje go precyzja, dokładność, zdecydowanie, a także odwaga, które to cechy umożliwiają mu skuteczne reprezentowanie klienta również na sali sądowej. Ceniony za wielopłaszczyznowe i często nietuzinkowe spojrzenie na sprawę, dzięki któremu udziela porad z uwzględnieniem strategii procesowej, przepisów prawa i przede wszystkim celów i oczekiwań klienta.

APLIKANT ADWOKACKI

Katarzyna Chmielewska

Aplikantka adwokacka, której zainteresowania zawodowe oscylują wokół problematyki prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, zachowku czy wydziedziczenia. Występuje w postępowaniach egzekucyjnych zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników – doprowadzając, w zależności od potrzeby do skutecznego zabezpieczenia majątku dłużnika jednocześnie dbając o zachowanie należytych procedur i litery prawa. Prowadzi również sprawy z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy wynikające z wypadków komunikacyjnych, w których to skutecznie doprowadza do zasądzenia wnoszonych pozwem kwot.
W zakresie prowadzonych przez nią spraw cywilnych ma świadomość, że decyzje w tym zakresie nie należą do najłatwiejszych, gdyż często dotyczą kwestii majątkowych. Aby oszczędzić klientom kosztów oraz czasu, przed oddaniem sporu na drogę postępowania sądowego, szczegółowo analizuje każdą sprawę i rzetelnie informuje klienta jakie są szanse jej powodzenia.
Dzięki swojej wrażliwości i empatii doskonale odnajduje się w także sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

 

OFERTA

 

PRAWO KARNE

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę (w tym również pomoc osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym), jako obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego, a także w postępowaniu sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego, jako obrońca oskarżonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,

Sporządzanie:

 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia,
 • zażalenia na: odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia/śledztwa, zatrzymanie, zastosowanie tymczasowego aresztowania,
 • wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (w tym tymczasowego aresztowania, dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju)
 • apelacji,
 • kasacji.
 •  

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę (w tym również pomoc osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym), jako obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego, a także w postępowaniu sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego, jako obrońca oskarżonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,

  Sporządzanie:

 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia,
 • zażalenia na: odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia/śledztwa, zatrzymanie, zastosowanie tymczasowego aresztowania,
 • wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (w tym tymczasowego aresztowania, dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju)
 • apelacji,
 • kasacji.
 •  

  PRAWO KARNE WYKONAWCZE

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego,
 • zatarcie skazania,
 • uzyskanie wyroku łącznego.
 •  

  PRAWO KARNE GOSPODARCZE


  Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę (w tym również pomoc osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym), jako obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego, a także w postępowaniu sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego, jako obrońca oskarżonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,

  Sporządzenie:

 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia,
 • zażalenia na: odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia/śledztwa, zatrzymanie, zastosowanie tymczasowego aresztowania,
 • wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (w tym tymczasowego aresztowania, dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju)
 • apelacji,
 • kasacji.
 •  

  WYKROCZENIA

 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń, apelacji oraz kasacji.
 •  

  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

 • reprezentacja nieletnich w postępowaniu związanym z wykonywaniem środków wychowawczych lub poprawczych,
 • reprezentacja nieletnich przez sądem rodzinnym w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyn karalny oraz w sprawach o zwalczanie i zapobieganie demoralizacji,
 • obrona przed sądem karnym za czyny popełnione po ukończeniu 15 roku życia na zasadach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego
 •  

  POSTĘPOWANIE LUSTRACYJNE

 • reprezentacja osoby lustrowanej zarówno w postępowaniu na etapie toczącym się przed IPN, jak i przed sądem lustracyjnym po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego,
 • sporządzanie pism przygotowawczych, wniosków dowodowych, apelacji oraz kasacji.
 •  

  PRAWO CYWILNE

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • sporządzanie umów oraz weryfikacja ich treści pod kątem ewentualnego ryzyka i negatywnych konsekwencji z punktu widzenia interesu klienta,
 • egzekwowanie roszczeń wynikających z zawartych umów, a także ustalenie nieważności umów,
 • zniesienie współwłasności,
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenie zasiedzenia ruchomości oraz nieruchomości,
 • reprezentacja w postępowaniach o ochronę danych osobowych,
 • reprezentacja w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • postępowanie w przedmiocie uznania czynności prawnej za bezskuteczną, celem zabezpieczenia interesu wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska).
 •  

  PRAWO SPADKOWE

 • przyjęcie albo odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wydziedziczenie,
 • zachowek
 •  

  PRAWO RODZINNE

 • rozwód i separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • adopcja.
 •  

  CENNIK

  Nie sposób ustalić sztywnego cennika obejmującego honorarium adwokackie za prowadzenie każdego rodzaju sprawy, wobec czego jest ono ustalane indywidualnie, podczas pierwszego spotkania z klientem. Na wysokość wynagrodzenia wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak: stopień skomplikowania sprawy, wartość przedmiotu sporu, przewidywany nakład pracy. Proponowane wynagrodzenie uwzględnia nasz stopień zaangażowania, umiejętności, wiedzę i doświadczenie. W przypadku stałej obsługi prawnej, stawki wynagrodzenia, w zależności od preferencji Zleceniodawcy, rozliczane są ryczałtowo, godzinowo, bądź w systemie mieszanym.

  Wynagrodzenie może obejmować również premię za pozytywny wynik sprawy (tzw. "success fee"), przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może ona być wyłącznym składnikiem adwokackiego wynagrodzenia.

  Co do zasady, honorarium za dany etap postępowania płatne jest z góry. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, jesteśmy w stanie rozłożyć kwotę wynagrodzenia na dogodne raty.

  Wskazuję również, że poza należnym wynagrodzeniem Klient powinien się przygotować na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy, takich jak np. koszty niezbędne koszty podróży lub noclegu, a także koszty tłumaczenia dokumentów, czy sporządzenia prywatnej ekspertyzy. Wszelkie dodatkowe koszty są jednak każdorazowo ustalane z klientem, z uwagi na przyświecającą nam zasadę minimalizacji kosztów po stronie klienta.

   
   

  KONTAKT